fungus info
i samarbete med
SMF – Sveriges Mykologiska Förening Om sökregistret
Sök bland 1 213 790 poster:
ARTNAMN
SVENSKT NAMN
 
Lokal

Ruta

 
Kommun
Församling
Landskap
Län
Biotop
Substrat
 
Anm.
 
Leg.
Det.
Conf.
Herb.
Datum
Hotkategori
Källa
Synonymer